Untitled Document
   

Hotline : 082-499-5375
ID Line: pbv01

 


เสาหลักอ่อน

   
เสาหลักอ่อน หรือเสาล้มลุกขนาด 80 เซนติเมตร
  • เนื้อพลาสติก EVA/PUให้ความยืดหยุ่น รถทับไม่แตก
  • ความสูง 80เซนติเมตร
  • ฐานกว้าง 20เซนติเมตร
  • คาดแถบสะท้อนแสงอย่างดี Diamond Gradeจำนวน 3แถบ