Untitled Document
   

Hotline : 082-499-5375
ID Line: pbv01

 


กรวยจราจร,เสาหลักอ่อน

   
กรวยจราจรขนาด 50 เซนติเมตร พร้อมแถบสะท้อนแสงสองแถบ

 • เนื้อพลาสติก EVA/PE ให้ความยืดหยุ่น
     รถทับไม่แตก
 • สูง 50 เซนติเมตร
 • ขนาดฐาน 30*30เซนติเมตร
 • แถบสะท้อนแสงกว้าง 2นิ้ว 2แถบ
     3M Engineer Grade
 •  

  กรวยจราจรขนาด 70 เซนติเมตร พร้อมแถบสะท้อนแสงสองแถบ

 • เนื้อพลาสติก EVA/PE ให้ความยืดหยุ่น
     รถทับไม่แตก
 • สูง 70 เซนติเมตร
 • ขนาดฐาน 36*36เซนติเมตร
 • แถบสะท้อนแสงกว้าง 2นิ้ว 2แถบ
     3M Engineer Grade
 • กรวยจราจรขนาด 80 เซนติเมตร พร้อมแถบสะท้อนแสงสองแถบ

 • เนื้อพลาสติก EVA/PE ให้ความยืดหยุ่น
     รถทับไม่แตก
 • สูง 80 เซนติเมตร
 • ขนาดฐาน 44*44เซนติเมตร
 • แถบสะท้อนแสงกว้าง 2นิ้ว 2แถบ
     3M Engineer Grade
 • กรวยจราจรแบบพับเก็บได้ขนาด 55, 70 เซนติเมตร

 • สามารถยืดขึ้นและหดลงเพื่อเก็บได้
 • ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและประหยัดพื้นที่
 • ภายในกรวยมีไฟ LEDกระพริบเพื่อให้เห็นได้ในตอนกลางคืน
 • มีแถบสะท้อนแสง 2แถบ
 • มึความสูง 55 และ 70 เซนติเมตร ให้เลือก
 •