Untitled Document
   

Hotline : 082-499-5375
ID Line: pbv01

 
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง
 
 • ความสูงจากพื้นถึงไฟหมุน 146เซนติเมตร ขนาดฐาน(ขอบล้อ) 50*110เซนติเมตร
 • ด้านข้างมีไฟนีออนขนาด 36วัตต์ด้านละ 1หลอด
 • ไฟหมุนด้านบนสุด 1ดวงพร้อมโครงครอบ
 • โครงเหล็กพ่นด้วยสีอะคริลิค ขาวตัดแดง
 • แผ่นมีเนียมขนาด 45*45เซนติเมตร ติดสัญลักษณ์หยุดตรวจ สติกเกอร์สะท้อนแสง 3M
 • แผ่นโลหะสำหรับใส่ชื่อหน่วยงานขนาด 15*75เซนติเมตร
 • ล้อยางชนิดมีลูกปืนขนาด 8นิ้ว 4ล้อ
 • เลือกสั่งชนิดการใช้งานได้ทั้งไฟบ้าน ไฟแบตหรือทั้ง 2ระบบ
 • กรณีสั่งไฟ 2ระบบจะมีโครงเหล็กสำหรับเก็บแบตและชุดแปลงไฟ
ป้าย อบต.สามเหลี่ยมแบบโปร่ง
 
 • ความสูงจากพื้นถึงไฟหมุน 160เซนติเมตร ขนาดฐาน(ขอบล้อ) 100*110เซนติเมตร
 • ด้านข้างมีไฟนีออนขนาด 36วัตต์ด้านละ 1หลอด
 • ไฟหมุนด้านบนสุด 1ดวงพร้อมโครงครอบ
 • โครงเหล็กพ่นด้วยสีอะคริลิค ขาวตัดแดง
 • แผ่นมีเนียมขนาด 60*60เซนติเมตร ติดสัญลักษณ์หยุดตรวจ สติกเกอร์สะท้อนแสง 3M
 • แผ่นโลหะสำหรับใส่ชื่อหน่วยงานขนาด 15*99เซนติเมตร
 • ล้อยางชนิดมีลูกปืนขนาด 8นิ้ว 4ล้อ
 • เลือกสั่งชนิดการใช้งานได้ทั้งไฟบ้าน ไฟแบตหรือทั้ง 2ระบบ
 • กรณีสั่งไฟ 2ระบบจะมีโครงเหล็กสำหรับเก็บแบตและชุดแปลงไฟ
ป้าย อบต.สามเหลี่ยมกล่องไฟกลม
 
 • ความสูงจากพื้นถึงไฟหมุน 160เซนติเมตร ขนาดฐาน(ขอบล้อ) 50*110เซนติเมตร
 • ด้านข้างมีไฟนีออนขนาด 36วัตต์ด้านละ 1หลอด
 • ไฟหมุนด้านบนสุด 1ดวงพร้อมโครงครอบ
 • โครงเหล็กพ่นด้วยสีอะคริลิค ขาวตัดแดง
 • กล่องไฟนีออนกลมขนาด 60*60เซนติเมตร ติดสัญลักษณ์หยุดตรวจ สติกเกอร์โปร่งแสง
 • แผ่นโลหะสำหรับใส่ชื่อหน่วยงานขนาด 15*99เซนติเมตร
 • ล้อยางชนิดมีลูกปืนขนาด 8นิ้ว 4ล้อ
 • เลือกสั่งชนิดการใช้งานได้ทั้งไฟบ้าน ไฟแบตหรือทั้ง 2ระบบ
 • กรณีสั่งไฟ 2ระบบจะมีโครงเหล็กสำหรับเก็บแบตและชุดแปลงไฟ
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบทึบ
 
 • ความสูงจากพื้นถึงไฟหมุน 170เซนติเมตร ขนาดฐาน(ขอบล้อ) 50*100เซนติเมตร
 • ด้านข้างมีไฟนีออนขนาด 36วัตต์ด้านละ 1หลอด
 • ไฟหมุนด้านบนสุด 1ดวงพร้อมโครงครอบ
 • โครงเหล็กพ่นด้วยสีอะคริลิค ขาวตัดแดง
 • แผ่นมีเนียมขนาด 45*45เซนติเมตร ติดสัญลักษณ์หยุดตรวจ สติกเกอร์สะท้อนแสง 3M
 • แผ่นโลหะสำหรับใส่ชื่อหน่วยงานขนาด 15*99เซนติเมตร
 • ล้อยางชนิดมีลูกปืนขนาด 8นิ้ว 4ล้อ
 • เลือกสั่งชนิดการใช้งานได้ทั้งไฟบ้าน ไฟแบตหรือทั้ง 2ระบบ
 • กรณีสั่งไฟ 2ระบบจะมีโครงเหล็กสำหรับเก็บแบตและชุดแปลงไฟ
 • โครงกล่องทึบกันน้ำขนาด 30*90*30เซนติเมตร พร้อมฝาปิดสำหรับใส่แบตและตัวคุมไฟ
ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบกล่องไฟ
 
 • ความสูงจากพื้นถึงไฟหมุน 170เซนติเมตร ขนาดฐาน(ขอบล้อ) 50*90เซนติเมตร
 • ขนาดกล่องไฟ (ก)100*(ส)122*(ล)15เซนติเมตร
 • ด้านในมีไฟนีออนขนาด 36วัตต์ 2หลอด
 • ไฟหมุนด้านบนสุด 1ดวงพร้อมโครงครอบ
 • ป้ายสัญลักษณ์หยุดตรวจขนาด 45*45เซนติเมตรและขอบทำด้วยสติกเกอร์โปร่งแสง
 • มีชื่อข้อความสติกเกอร์สีดำ
 • ล้อยางชนิดมีลูกปืนขนาด 8นิ้ว 4ล้อ
 • เลือกสั่งชนิดการใช้งานได้ทั้งไฟบ้าน ไฟแบตหรือทั้ง 2ระบบ
 • กรณีสั่งไฟ 1ระบบไฟบ้านจะเป็นฐานโปร่งพร้อมที่ห้อยสายไฟและสายยาว 20เมตร
 • กรณีสั่งไฟ 1ระบบไฟแบตจะเป็นฐานทึบสำหรับเก็บแบตพร้อมฝาปิด-เปิด
 • กรณีสั่งไฟ 2ระบบใช้ได้ทั้งไฟบ้านไฟแบตฐานทึบพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน
 • โครงกล่องทึบกันน้ำขนาด 30*90*30เซนติเมตร พร้อมฝาปิดสำหรับใส่แบตและตัวคุมไฟ
ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจชนิดกล่องไฟแบบฐานทึบ
 
 • กว้าง125เซนติเมตรสูงจากพื้นถึงฐานไฟ 140-150เซนติดเมตรลึก 15เซนติเมตร
 • ไฟหมุน 2ดวง(ซ้าย-ขวา) สีแดง(เหลือง,น้ำเงิน)
 • ไฟนีออนด้านในมีให้เลือกแบบ 3หลอดและ 5หลอด
 • ป้ายสัญลักษณ์หยุดตรวจพร้อมชื่อข้อความหน่วยงานทำด้วยสติกเกอร์โปร่งแสง
 • ช่องสำหรับใส่แบต
 • ล้อยางชนิดมีลูกปืนขนาด 8นิ้ว 4ล้อ
 • สามารถสั่งได้ว่าต้องการใช้กับไฟบ้านหรือไฟแบตหรือทั้ง 2ระบบ
 • โครงกล่องทึบกันน้ำพร้อมฝาปิดสำหรับเก็บแบตและสายไฟ
 • ขนาดฐานกว้าง50*100เซนติเมตร